Så får du tillgång till gymmet

Numera finns det ett välutrustat gym på Åda, där du som är medlem kan träna när du själv vill, mellan klockan 6 och 22.

Åldersgränser:
• Är du över 18 räknas du som vuxen och är själv ansvarig för dina aktiviteter.
• Är du 16-18 år får du träna på egen hand i gymmet med målsmans godkännande och efter introduktion av våra gyminstruktörer. Eftersom många gärna tränar i kompisgrupper räknar vi året då du fyller 16.
• Ungdomar under 16 år kan få träna i gymmet i vuxens sällskap och helt på den vuxnes ansvar.
• Vi rekommenderar inte att barn under 13 år tränar i gymmet.

Dörren till lokalen på Åda har kodlås. Om du har betalat ett terminskort får du koden av någon av våra ledare eller värdar. 

Om du inte har terminskort är du välkommen att träna i gymmet i samband med de ledarledda pass som vi har på Åda. Besöket kostar då som våra övriga träningspass, dvs du betalar en engångsavgift. 

Se fliken Kort och priser.


IMG_5775
Gymmet invigdes i samband med årsmötet 2017, av Lasse Heinz som är initiativtagare och den som gjort att drömmen om gymmet blev verklighet.